22

2023

-

02

FRROCO 法洛可 丨 至简至真· 怡然自得


 

简约优雅的设计风格,充分利用大气和自然环境创造出和平与梦幻的景观。建筑与自然环境的互连,减少了装饰与色彩元素,采用柔和的线条,中性的色调,勾勒了一幅宁静与远离喧嚣的自然画布。

 

 

 

客厅 / living room

 

 

 

 

厨房&餐厅 / Kitchen & Dining

 

 

 

 

卧室 / Bedroom

 

 

 

卫生间 / Toilet